Obiekt

Tytuł: Research opportunity: incorporation of human factors in order picking system models

Wariant tytułu:

Szansa badań: inkorporacja wymagań ergonomii do modeli systemów kompletacji zamówień

Abstrakt:

A key priority of the European Union’s employment strategy and Europe 2020 is to create more and better jobs in Europe, while improving their quality and ensuring better working conditions. In order picking “man-to-goods” workplaces automation still will not be rational in the near future. This is an example of a working environment where humans are still central actors and determine their effectiveness and efficiency. Order picking activities are labour-intensive and time-consuming. Researchers have developed models for planning order picking activities and increasing the efficiencies of such systems by suggesting different warehouse layouts, order picking routes or storage assignments. Developed models for planning order picking activities largely ignore workers’ characteristics, or human factors, suggesting that they cannot be substantiated, which leads to only partially realistic results. To fill this obvious gap the authors are trying, with an interdisciplinary approach, to find ways to incorporate human factors into order picking models and improve working conditions in order picking processes with a literature review and survey on employees’ perception of working conditions and health problems. ; Kluczowym priorytetem strategii zatrudnieniowej Unii Europejskiej i programu Europa 2020 jest stworzenie w Europie większej liczby lepszych miejsc pracy, przy jednoczesnej poprawie ich jakości oraz zapewnieniu lepszych warunków pracy. W przypadku stanowisk komplementacji zamówień (człowiek operujący różnymi towarami) wdrażanie automatyki nadal nie będzie racjonalne w najbliższej przyszłości. Jest to przykład środowiska pracy, w którym ludzie nadal są głównymi wykonawcami pracy oraz determinują skuteczność i efektywność całego systemu. Prace na stanowiskach komplementacji zamówień są pracoi czasochłonne. Dotychczas badacze opracowywali modele planowania zbierania zamówionych dóbr oraz zwiększenia efektywności takich systemów, sugerując różne układy magazynów, trasy kompletacji zamówień lub przydział miejsc składowania. Opracowane modele komplementacji zamówień w dużej mierze ignorowały charakterystyki pracowników lub szerzej – zagadnienia ergonomii, sugerując, że nie mogą one być skonkretyzowane, co doprowadziło do tego, że za pomocą tych modeli uzyskano tylko częściowo realne rezultaty. W celu wypełnienia tej oczywistej luki autorzy próbują za pomocą interdyscyplinarnego podejścia znaleźć sposób na inkorporację ergonomii do modelowania procesów komplementacji zamówień. W tym celu, chcąc uzyskać poprawę warunków pracy i optymalizację stanowisk kompletacji zamówień, w artykule dokonano przeglądu literatury tematu i badań wśród pracowników odnośnie do ich percepcji warunków pracy i problemów zdrowotnych.

Wydawca:

Publishing House of Poznan University of Technology

Identyfikator:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:437130

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2017.072.04

Język:

pol ; eng

Powiązania:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Udostępniane przez:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 46-61

Prawa:

wszystkie prawa zastrzeżone

Prawa dostępu:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Właściciel praw:

Politechnika Poznańska

Format obiektu cyfrowego:

application/pdf

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 kwi 2018

Data dodania obiektu:

27 mar 2018

Liczba wyświetleń treści obiektu:

56

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

31

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/529716

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji