Object

Title: Research opportunity: incorporation of human factors in order picking system models

Title execution:

Szansa badań: inkorporacja wymagań ergonomii do modeli systemów kompletacji zamówień

Abstract:

A key priority of the European Union’s employment strategy and Europe 2020 is to create more and better jobs in Europe, while improving their quality and ensuring better working conditions. In order picking “man-to-goods” workplaces automation still will not be rational in the near future. This is an example of a working environment where humans are still central actors and determine their effectiveness and efficiency. Order picking activities are labour-intensive and time-consuming. Researchers have developed models for planning order picking activities and increasing the efficiencies of such systems by suggesting different warehouse layouts, order picking routes or storage assignments. Developed models for planning order picking activities largely ignore workers’ characteristics, or human factors, suggesting that they cannot be substantiated, which leads to only partially realistic results. To fill this obvious gap the authors are trying, with an interdisciplinary approach, to find ways to incorporate human factors into order picking models and improve working conditions in order picking processes with a literature review and survey on employees’ perception of working conditions and health problems. ; Kluczowym priorytetem strategii zatrudnieniowej Unii Europejskiej i programu Europa 2020 jest stworzenie w Europie większej liczby lepszych miejsc pracy, przy jednoczesnej poprawie ich jakości oraz zapewnieniu lepszych warunków pracy. W przypadku stanowisk komplementacji zamówień (człowiek operujący różnymi towarami) wdrażanie automatyki nadal nie będzie racjonalne w najbliższej przyszłości. Jest to przykład środowiska pracy, w którym ludzie nadal są głównymi wykonawcami pracy oraz determinują skuteczność i efektywność całego systemu. Prace na stanowiskach komplementacji zamówień są pracoi czasochłonne. Dotychczas badacze opracowywali modele planowania zbierania zamówionych dóbr oraz zwiększenia efektywności takich systemów, sugerując różne układy magazynów, trasy kompletacji zamówień lub przydział miejsc składowania. Opracowane modele komplementacji zamówień w dużej mierze ignorowały charakterystyki pracowników lub szerzej – zagadnienia ergonomii, sugerując, że nie mogą one być skonkretyzowane, co doprowadziło do tego, że za pomocą tych modeli uzyskano tylko częściowo realne rezultaty. W celu wypełnienia tej oczywistej luki autorzy próbują za pomocą interdyscyplinarnego podejścia znaleźć sposób na inkorporację ergonomii do modelowania procesów komplementacji zamówień. W tym celu, chcąc uzyskać poprawę warunków pracy i optymalizację stanowisk kompletacji zamówień, w artykule dokonano przeglądu literatury tematu i badań wśród pracowników odnośnie do ich percepcji warunków pracy i problemów zdrowotnych.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Identifier:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:437130

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2017.072.04

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 46-61

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Apr 11, 2018

In our library since:

Mar 27, 2018

Number of object content hits:

56

Number of object content views in PDF format

31

All available object's versions:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/529716

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information