Obiekt

Tytuł: Badanie użyteczności jako kluczowe kryterium ewaluacji na przykładzie projektów modernizacji usług transportu publicznego

Wariant tytułu:

Utility as a key evaluation criterion based on the example of projects aimed at improving public transport services

Abstrakt:

Unia Europejska wspiera państwa członkowskie w dążeniach do podnoszenia standardów świadczenia usług publicznych (tzw. usług świadczonych w ogólnym interesie), zarówno finansowo (przede wszystkim w ramach unijnych funduszy polityki spójności), jak i dzięki koordynacji oraz upowszechnianiu dobrych praktyk, w tym przenikaniu do praktyki administracji publicznej kultury ewaluacyjnej. Celem artykułu jest zbadanie podejść stosowanych w ewaluacji w Polsce i Unii Europejskiej, w szczególności programów finansowanych z funduszy UE mających na celu poprawę świadczenia usług publicznego transportu lotniczego i kolejowego realizowanych w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w perspektywie lat 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem kryterium użyteczności, które bada relację efektów interwencji publicznej oraz stopnia zaspokojenia zidentyfikowanych problemów/potrzeb społecznych. ; The European Union supports the Member States in their efforts to raise standards of public services (the so-called services of general interest) financially (most of all with the cohesion policy funds), as well as through the coordination and dissemination of good practices, including the stimulation of evaluation culture in public administration practice. The paper aims to investigate evaluation approaches in Poland and the Union, in particular referring to programmes financed by the EU funds aimed at improving air and railway public transport services under the Operational Programme ‘Infrastructure and Environment’ 2007-2013. Special emphasis is placed on the utility criterion, which judges the effects of public intervention in relation to identified social problems and needs.

Wydawca:

Publishing House of Poznan University of Technology

Identyfikator:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:436330

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2017.074.04

Język:

pol ; eng

Powiązania:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Udostępniane przez:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 63-76

Prawa:

wszystkie prawa zastrzeżone

Prawa dostępu:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Właściciel praw:

Politechnika Poznańska

Format obiektu cyfrowego:

application/pdf

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-04-11

Data dodania obiektu:

2018-03-21

Liczba wyświetleń treści obiektu:

272

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

251

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/529304

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji