Object

Title: Wspomaganie zarządzania jakością procesów pracy w przedsiębiorstwach przez diagnozowanie stanów kompetencji

Title execution:

Supporting the management of the quality of work processes in enterprises by diagnosing the state of competences

Abstract:

Bezpośrednim powodem opracowania niniejszego artykułu jest dostrzeżenie luki w teorii nauk o zarządzaniu, która dotyczy ukierunkowania działań prewencyjnych w przedsiębiorstwach na stany kompetencji. Choć w literaturze i normach ISO serii 9000 sygnalizuje się wpływ zarządzania zasobami ludzkimi na jakość, dostrzeżono niedostatek konkretnych propozycji dotyczących stosowania w zarządzaniu jakością metod i narzędzi wspomagających doskonalenie stanów kompetencji, postrzeganych jako zasób na wejściu do działań w przedsiębiorstwach. Ze względu na zasobowy charakter kompetencji ich stany w przedsiębiorstwach mają wpływ na jakość rezultatów działań (w tym produktów). Celem, jaki sformułowano w artykule, jest zidentyfikowanie metod, których wykorzystanie w zarządzaniu jakością pozwoli na poszerzenie możliwości doskonalenia stanów kompetencji na stanowiskach pracy. Jak pokazano w artykule, pomocne w tym kontekście może być wykorzystanie osiągnięć z zakresu zarządzania kompetencjami, które najczęściej nie jest łączone z zarządzaniem jakością, a bardziej z zarządzaniem wiedzą. W artykule dokonano przeglądu wybranych metod diagnozowania kompetencji, które można włączyć do repertuaru działań prewencyjnych oraz badania i oceny, stanowiących dwie z kategorii działań w obszarze zarządzania jakością. W szczególności dokonano analizy zalet i wad tych metod. ; The direct reason for writing this article was noticing the gap in the theory of management science which directs the prevention activities in enterprises on the state of competences. Though literature and ISO 9000 standards signal the impact of human resource management on quality, the authors notice lack of proposals concerning applying of methods and tools improving the state of competences in quality management. Due to the resourceful nature of competencies, their states have an impact on the quality of the results of the activities (including products). The objective of the article is to identify methods whose use in the quality management will allow to widen the possibilities to improve the state of competences at workplaces. As it is shown in the article, it may be helpful to use the achievements in the fields of competence management, which mostly is not associated with quality management but with knowledge management. In this article selected methods of competence diagnosis are reviewed, which can be included in the repertoire of preventive, research and evaluation activities. The advantages and disadvantages of these methods were analyzed.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Identifier:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:436128

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2017.074.17

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 253-271

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Apr 11, 2018

In our library since:

Mar 20, 2018

Number of object content hits:

76

Number of object content views in PDF format

52

All available object's versions:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/529241

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information