Obiekt

Tytuł: Naziemna organizacja ruchu czy kładki i przejścia podziemne dla pieszych w miastach?

Wariant tytułu:

Ground traffic organization or footbridges and underpasses for pedestrians in cities?

Abstrakt:

Przechodzenie pieszych przez drogę należy do najbardziej ryzykownych zachowań uczestników ruchu. Ponieważ miasta charakteryzują się dużym udziałem ruchu pieszych, organizacja ich ruchu, obok zapewnienia jak najlepszej przepustowości, to jedno z najważniejszych zadań, jakie stoi przed projektantem dróg i ulic oraz zarządzającym ruchem. Rozwiązaniem gwarantującym największy poziom bezpieczeństwa dla pieszych oraz przepustowość drogi jest kładka lub przejście podziemne, lecz wiążą się one jednocześnie z największymi kosztami, zarówno na etapie budowy, jak i utrzymania. Naziemna organizacja ruchu wymaga także znacznych nakładów finansowych, szczególnie przy bardziej rozbudowanych przejściach przez jezdnię. W referacie opisano uwarunkowania bezpiecznego ruchu pieszych na przejściach jednopoziomowych oraz wielopoziomowych. Dokonano analizy alternatywnych rozwiązań przejść dla pieszych na trzech przykładach związanych z różnymi aspektami realizacji dwupoziomowych przejść dla pieszych. Przedstawione w referacie przykłady pokazują, jak wiele czynników wpływa na wybór między przejściem naziemnym a kładką lub tunelem dla pieszych. Rozstrzygnięcie o priorytecie jednego z czynników: wygody pieszych, przystosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, przepustowości drogi oraz kosztów nie jest jednoznaczne i powinno być każdorazowo poprzedzone wnikliwą analizą, już na etapie podjęcia decyzji o budowie przejścia wielopoziomowego. ; Crossing the street is the most risky action for pedestrians. Because of significant pedestrian traffic in the cities, its organization, besides ensuring the best traffic capacity, is one of the most important tasks for roads and streets designer and traffic administrator. A solution that guarantees the highest level of safety and proper road traffic capacity is a footbridge or an underpass, but they are the most expensive solutions at the same time, both during the construction stage and in maintenance. Ground traffic organization requires also high financial expenditures, especially in case of larger crossings. In the paper the authors described conditions for a safe pedestrian traffic on singlelevel and two-level pedestrian crossings. An alternative solution analysis is presented on three examples connected with diffrent aspects of two-level crossing construction. The examples show how many factors have to be concidered when choosing between ground traffic organization or footbridges and underpasses for pedestrians. Deciding on a priority of one of the factors: pedestrians convenience, adaptation for the needs of all of the users, road traffic capacity and costs is not simple and should be supported each time with a careful analysis from the very beginning.

Wydawca:

Publishing House of Poznan University of Technology

Miejsce wydania:

Poznań

Identyfikator:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:435846

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2017.24.17

Język:

eng ; pol

Powiązania:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Udostępniane przez:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 245-256

Prawa:

wszystkie prawa zastrzeżone

Prawa dostępu:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Właściciel praw:

Politechnika Poznańska

Format obiektu cyfrowego:

application/pdf

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

26 mar 2018

Data dodania obiektu:

14 mar 2018

Liczba wyświetleń treści obiektu:

175

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

150

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/529039

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji