Object

Title: Analiza przyczyn nierównomiernego osiadania podpór estakady w ciągu drogi dwujezdniowej

Title execution:

Causes analysis of supports subsidance of bridge structure along dual carrigeway road

Abstract:

W obiektach mostowych, budowanych zazwyczaj w trudnych warunkach gruntowowodnych, prawidłowe i staranne rozpoznanie podłoża jest kluczowym elementem projektowania fundamentów. Badania podłoża realizowane na etapie przygotowywania inwestycji drogowej należy traktować jedynie jako badania rozpoznawcze, które powinny stanowić materiał wyjściowy do wykonania właściwych badań, których miejsca powinny być ustalone ściśle blisko planowanych podpór. Przy ewentualnych rozbieżnościach powstałych we wstępnych obliczeniach fundamentów konieczne może się okazać przeprowadzenie dodatkowych badań uzupełniających. W niniejszym artykule przedstawiono przykład realizacji estakady zlokalizowanej w ciągu drogi dwujezdniowej, przy budowie której nieprawidłowe rozpoznanie podłoża doprowadziło do powstania dużych nierównomiernych osiadań podpór tej konstrukcji, która została wzniesiona jako pierwsza. W artykule zostaną przedstawione osiadania podpór oraz ich skutki (np. w postaci uszkodzenia łożysk), które powstały kilka lat po zakończeniu budowy konstrukcji wzniesionej w pierwszym etapie, jednak podczas wznoszenia konstrukcji pod drugą jezdnią. Podane zostaną również wskazówki, których przestrzeganie może zabezpieczyć konstrukcje mostowe budowane dwuetapowo przed osiadaniami podpór podobnymi do przedstawionych w niniejszym artykule. ; In bridge structures, usually built in difficult ground and water conditions, proper and careful recognition of the ground layout seems to be a key element in the design of foundations. Substrate tests carried out at the stage of road investment preparation should only be considered as exploratory research, which should be the starting material for the appropriate study, the sites of which should be planned strictly in the locations of the supports. In case of any discrepancies in the preliminary calculations of foundations, further supplementary geotechnical research may be required. This article presents an example of a bridge structure located in a dual carriageway, where incorrect ground recognition resulted in large unequal subsidence of some supports of structure that was erected first. The article shows the subsidence of the supports and their effects (eg. in the form of damage to the bearings) that arose several years after the completion of the structure erected at the first stage, but during construction of the second structure. Finally, some guidelines will be provided in order to secure other two-stage constructed bridges against unfavorable subsidence of supports similar to those described in this article.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Identifier:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:435824

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2017.24.07

Language:

eng ; pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 101-115

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Mar 26, 2018

In our library since:

Mar 13, 2018

Number of object content hits:

136

Number of object content views in PDF format

112

All available object's versions:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/529012

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information