Object

Title: Ocena możliwości eksploatacyjnych mostu drogowego po czterdziestu latach użytkowania

Creator:

Furtak, Kazimierz

Object type:

artykuł

Title execution:

Assessment of operational capacity of a road bridge after forty year operation

Abstract:

Artykuł dotyczy stalowego mostu drogowego pięcioprzęsłowego, o sumarycznej długości przęseł 288 m, który po ponad 40 latach eksploatacji znalazł się w złym stanie technicznym. Cechą charakterystyczną tego obiektu jest nietypowa konstrukcja przęseł. Dzięki temu można było – oprócz wniosków szczegółowych dotyczących analizowanego obiektu – podać wnioski ogólne dotyczące wpływu rozwiązań konstrukcyjnych elementów na ich stan techniczny i jednocześnie trwałość całego obiektu. W pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy w zakresie stanu technicznego obiektu oraz jego nośności. Zwrócono uwagę na współzależność rozwiązań konstrukcyjnych i stanu technicznego. Podano także propozycje zakresu remontowych oraz zmian konstrukcyjnych, które wyeliminują zagrożenia konstrukcyjne. Stan techniczny obiektu jest bardzo zróżnicowany; od dobrego do złego. Szczególnie zły jest stan techniczny wsporników podchodnikowych. Wynika to z ich rozwiązania konstrukcyjnego. Są one powodem przecieków wody przez przerwy dylatacyjne między płytami i korozji powłoki stalowej. Na podstawie otrzymanych wyników obliczeń można stwierdzić, że po wykonaniu prac remontowych na obiekcie będzie mógł być dopuszczony bez ograniczeń ruch pojazdów trójosiowych o masie całkowitej do 30 ton oraz ruch pojazdów pięcioosiowych o masie całkowitej do 42 ton. ; The article concerns a road five span steel bridge of total length of spans of 288 m, whose technical condition deteriorated after forty-year functioning. The bridge is characterised by an uncommon span design, owing to which it was possible to – apart from specific conclusions concerning the bridge – formulate general conclusions related to the impact of the structural solutions of the components on their technical condition and the serviceability of the whole object. The paper presents the results of an analysis of the technical condition of the bridge and its load carrying capacity. Particular attention was paid to the interrelationship between structural solutions and technical condition. The scope of repairs was suggested together with structural modifications that will eliminate structural hazards. The technical condition of the bridge varies from good to poor. The condition of the supports under the sidewalk is especially bad, which results from the design solution. They cause water seepage through the expansion joints and corrosion of the steel coating. On the basis of calculation results it can be stated that after the repair works of the bridge have been completed traffic of three-axle vehicles of total mass up to 30 ton and five-axle vehicles of total mass of up to 42 ton can be allowed with no restrictions

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Identifier:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:435823

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2017.24.06

Language:

eng ; pol

Relation:

Strona czasopisma ; Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 89-99

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Nov 4, 2020

In our library since:

Mar 13, 2018

Number of object content hits:

39

Number of object content views in PDF format

20

All available object's versions:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/529011

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information