Object

Title: Kompozytowe deskowanie tracone współpracujące z płytą pomostu – przegląd zastosowań

Title execution:

Composite stay-in-place formwork cooperation with bridge deck – overview of applications

Abstract:

W niniejszej pracy dokonano przeglądu zastosowań kompozytowego deskowania traconego współpracującego z betonową płytą pomostu. Główną zaletą stosowania tego typu rozwiązań jest zwiększenie trwałości płyty pomostu przez ograniczenie oddziaływania agresywnego środowiska na beton oraz redukcję zbrojenia. Dodatkowo stosowanie lekkiego deskowania traconego znacząco skraca czas wykonywania płyty pomostu. Omówione przykłady dotyczą zarówno przeprowadzonych badań laboratoryjnych jak i rozwiązań wdrożonych do użytku. Wykorzystanie paneli FRP służących jednocześnie jako deskowanie i zbrojenie rozciągane jest z sukcesem badane i wdrażane w USA, gdzie znajduje zastosowanie zarówno przy budowie nowych obiektów jak i remontach, gdzie wymagana jest szybka wymiana płyt pomostowych. W analizowanych przypadkach skupiono się przede wszystkim na budowie poszczególnych systemów, zastosowanych materiałach, sposobach połączeń poszczególnych elementów oraz sposobach zespolenia panelu kompozytowego z betonem ; In this work we reviewed the use of composite stay-in-place formwork cooperating with concrete bridge deck. The main advantage of using this type of solution is to increase the durability of the bridge deck by reducing the impact of the aggressive environment on the concrete and reducing the reinforcement. In addition, the use of lightweight stay-in-place formwork significantly reduces the execution time of the deck. The examples discussed refer to both the laboratory tests and the implemented solutions. The use of FRP panels that serve as formwork and reinforcement has been successfully tested and implemented in the USA, where it is used for new construction and renovation, where rapid replacement of bridges deck is required. In the analysed cases, the main focus was on the construction of individual systems, materials used, methods of joining individual elements and methods of assembling the composite panel with concrete

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Identifier:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:435558

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2017.24.01

Language:

eng ; pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 7-17

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Mar 26, 2018

In our library since:

Mar 9, 2018

Number of object content hits:

116

Number of object content views in PDF format

92

All available object's versions:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/528807

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information