Object

Title: Podkładki podpodkładowe w podsypkowej konstrukcji nawierzchni dróg szynowych – techniczne i formalne aspekty stosowania

Title execution:

Under sleeper pads in ballasted rail track system – technical and formal aspects of use

Abstract:

W artykule przedstawiono klasyfikację grupy wyrobów określanych jako izolatory wibroakustyczne i stosowanych w budowie i naprawach dróg szynowych w celu ograniczenia niekorzystnych oddziaływań generowanych przez ruch pojazdów szynowych po torze (wibracje i hałas). Na tle podstawowej klasyfikacji izolatorów wibroakustycznych opisano ich charaktery styczne, istotne właściwości (cechy funkcjonalne i eksploatacyjne) dotyczące jednego z rodzajów tych izolatorów, tj. podkładek podpodkładowych (USP – skrót od ang. Under Sleeper Pads) stosowanych w podsypkowych konstrukcjach dróg szynowych. Dla tego rodzaju wyrobów opisano aktualne aspekty formalno-prawne stosowania podkładek podpodkładowych w procedurach zamówień publicznych uwzględniające zmiany wynikające z wprowadzenia w tej dziedzinie polskiej normy oraz związanych z tym problemów powoływania w procedurach przetargowych Aprobat technicznych. Przedstawiono także wprowadzanie właściwych metod badań służących do określania wartości parametrów istotnych z uwagi na cele stosowania izolatorów wibroakustycznych. Dodatkowo zaprezentowano przykłady normatywnej metody badania podkładek podpodkładowych stosowanej na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i wybrane wyniki takich badań. ; The paper presents the classification of a group of products identified as vibro-acoustic isolators used in railway construction and repair in order to mitigate the adverse impact generated by rail traffic (vibration and noise). Under the basic classification of vibro-acoustic isolators the essential functional and operational features related to one of these products, i.e. Under Sleeper Pads (USPs), used in ballasted rail track systems, were described. With respect to these products the current formal and legal aspects of the USPs use in public procurement procedures, taking into account the changes resulting from the introduction of a Polish standard in this field and the related problems of appointing technical approvals in tender procedures were considered. The paper also presents the introduction of appropriate test methods for determining the values of relevant parameters for the purposes of using vibro-acoustic isolators. In particular the examples of the normative method of the USPs’ testing carried out at the Faculty of Civil Engineering of the Warsaw University of Technology and selected results of such tests were presented.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Identifier:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:432756

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2017.25.17

Language:

eng ; pol

Relation:

Strona czasopisma ; Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 221-243

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Mar 26, 2018

In our library since:

Jan 26, 2018

Number of object content hits:

313

Number of object content views in PDF format

285

All available object's versions:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/526471

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information