Object

Title: Zamknięcia torowe na sieci PKP PLK S.A. dla potrzeb wykonywania kolejowych robót budowlanych

Creator:

Kosicki, Damian

Object type:

artykuł

Publication date:

2017

Title execution:

Track possessions on the PKP PLK S.A. network for the needs of railway construction works

Abstract:

Większość robót remontowych i modernizacyjnych na liniach kolejowych wymaga w prowadzania zamknięć torowych, które mogą skutkować utrudnieniami ruchowymi. W niniejszym referacie przedstawiono analizę danych o zamknięciach torowych na polskiej sieci kolejowej zarządzanej przez PKP PLK S.A. w latach 2013 - 2015. Celem niniejszej pracy jest zidentyfikowanie podstawowych charakterystyk zamknięć torowych w skali krajowej sieci kolejowej, co pozwoli na lepsze ukierunkowanie dalszych badań nad minimalizacją negatywnego wpływu realizacji robót budowlanych na ruch pociągów.W pracy uwzględniono takie cechy zamknieć torowych jak: zmienność w czasie na sieci kolejowej, powody wprowadzenia, rodzaj (zaplanowane lub niezaplanowane), czas trwania. W wyniku analiz stwierdzono, że roboty remontowe i modernizacyjne spowodowały 53% wszystkich zaplanowych i 26% niezaplanowych zamknięć. Zdecydowaną większość stanowiły zamknięcia całodobowe, wprowadzane na okres dłuższy niż jeden tydzień. ; Most of the renewal and modernization works on the railway lines require temporary track closures (possessions), which may cause traffic disruptions. This paper presents an analysis of the track closures data on the polish railway network managed by PKP PLK S.A. from 2013 to 2015. An aim of this study is to identify the basic characteristics of track closures across the national railway network, which will allow targeting better future research on the minimization of negative effect of carrying out railway construction works on the rail traffic. The study included such features of track closures as: variation over time, the reasons for introducing, type (planned or unplanned), duration. The analysis revealed that renewal and modernization works were responsible for 53% of all planned and 26% of all unplanned closures. The vast majority of track possessions were twenty-four-hour and have been lasted for more than a week.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Identifier:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:432669

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2017.25.16

Language:

eng ; pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 209-220

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Mar 26, 2018

In our library since:

Jan 24, 2018

Number of object content hits:

66

Number of object content views in PDF format

51

All available object's versions:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/526379

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information