Object

Planned object

Title: Wykonanie optymalizacji geometrii, obliczenia energii elektronowych i przesunięć chemicznych protonów solwatów chloroformowych i hydratów protonowej cieczy jonowej

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information