Object

Planned object

Title: Optymalizacja składu chemicznego stopów Ti0,5V1.5-xCox, badania ich struktury krystalograficznej, składu chemicznego, oraz wpływu składu chemicznego na zdolność do odwracalnej absorpcji wodoru

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information