Object

Planned object

Title: Recenzja dorobku naukowego, aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej dr. inż. Damiana Przestackiego w związku z jego ubieganiem się o stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie: nauk technicznych, w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

Creator:

Radek, Norbert

Object type:

recenzja

Publication date:

2017.12.19

NumberOfPages:

11

Language:

pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Rights holder:

Radek, Norbert

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information