Obiekt

Tytuł: Analiza wpływu wybranych imperfekcji podłoża szynowego na ugięcia szyny bezstykowego toru kolejowego

Twórca:

Bednarek, Włodzimierz Andrzej

Typ obiektu:

artykuł

Data wydania:

2017

Wariant tytułu:

The analysis of chosen imperfections of rail subgrade on rail deflection of CWR track

Abstrakt:

W pracy poddano statycznej analizie wybrane imperfekcje podłoża szynowego powodujące dodatkowe ugięcia szyny bezstykowego toru kolejowego. Do takich imperfekcji zaliczono następujące czynniki: - brak kontaktu toru kolejowego z podłożem, - nacisk koła na lokalnej nierówności podłoża, - przejazd koła taboru w obrębie st yku szyn, - zmiana sztywności podparcia mają ca wpływ na ugięcia szyny bezstykowego toru kolejowego. Zwrócono również uwagę, że źródłem niekorzystnych, dodatkowych ugięć są inne czynniki, np. praca bezstykowego toru kolejowego spoczywającego na lokalnych nierównościach podłoża czy charakter współpracy koła z szyną. Przeprowadzona analiza wskazała na znaczenie niekorzystnego wpływu wybranych czynników na pracę bezstykowego toru kolejowego (np. zwiększenie długości braku kontaktu toru z podłożem czy powstające dodatkowe ugięcia szyny toru kolejowego). W pracy zwrócono uwagę, że takie imperfekcje, oprócz obliczonych dodatkowych ugięć, powodują m.in. zaburzenia ruchu postępowego taboru kolejowego.W pracy szczególny nacisk położono na unaocznienie wpływu poszczególnych czynników na pracę szyny bezstykowego toru kolejowego, poprzez zamieszczenie w artykule odpowiednie zdjęcia, rysunki i wykresy otrzymane z przeprowadzonych obliczeń. W pracy podano odwołania do odpowiednich publikacji, w których w sposób wyczerpujący zawarto tok teoretycznej analizy rozważanych zagadnień. ; In the paper the chosen imperfections of railway subgrade causing on additional rail deflections in jointless tracks were analyzed. For such imperfections the following problems were selected: - contact loss between track and roadbed, - wheel load on local subgrade unevenness, - wheel motion in the neig hborhood of rail joint, - change of support stiffness on rail deflection of CWR track. Also an attention was paid on sources of additional unfavorable deflections are others factors, e.g. a work of jointless track resting on local roadbed unevenness or a character of interaction between wheel and rail. The presented static analysis has shown the meaning of unfavorable influence of selected factors on CWR track work (e.g. length increase of contact loss between track and subgrade or the arising additional deflections of rail).In the paper a special attention was paid that such imperfections, apart from obtained additional deflections, cause among other things a disturbance of translational motion of rolling stock due to arising imperfections. In the paper a special accent was laid on visualization the influence of selected factors on work of CWR track rail, giving in many places in the paper the proper photos, figures and diagrams from obtained calculations. In the paper were given the proper publications, in which in the comprehensive way the complete procedures of theoretical analysis of considered problems are shown.

Wydawca:

Publishing House of Poznan University of Technology

Miejsce wydania:

Poznań

Identyfikator:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:428547

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2017.25.02

Język:

eng ; pol

Powiązania:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Udostępniane przez:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 19-34

Prawa:

wszystkie prawa zastrzeżone

Prawa dostępu:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Właściciel praw:

Politechnika Poznańska

Format obiektu cyfrowego:

application/pdf

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

26 mar 2018

Data dodania obiektu:

30 lis 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

67

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

39

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/522377

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji