Object

Planned object

Title: Opracowanie rodziny foteli do komunikacji masowej ukierunkowanej na poprawę bezpieczeństwa pasażerów w transporcie publicznym. Zadanie 3 Badania nad możliwościami opracowania rozszerzonego zakresu oprogramowania dla systemu detekcji zajętych miejsc, zapiętego pasa, w zakresie zapisu pamięci (zasada czarnej skrzynki). Projekt Centralnego Systemu Sterowania i Akwizycji.

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information