Object

Planned object

Title: Opracowanie i wydanie oświadczenia dotyczącego wpływu zmian środków trwałych w projekcie RPWP.01.05.02-300290/15 pt. „Rozbudowa zakładu PTHU HYDRO-MARKO Maria Pluta w Witaszyczkach w celu wprowadzenia do produkcji ekoinowacyjnych kompaktowych kaskad napowietrzających i osadników lamelowych wykorzystywanych w obiektach gospodarki wodno-ściekowej” realizowanym przez firme HYDR-MARKO Maria Pluta

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information