Object

Planned object

Title: Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr. hab. inż Grzegorza Danilewicza w związku z postępowniem o nadanie tytułu naukowego profesora nauk technicznych wszczętym przez Radę Wydziału Elektroniki i Telekomuniacji PP

Creator:

Kasprzak, Andrzej

Object type:

recenzja

Publication date:

2017.10.31

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information