Object

Planned object

Title: Materiał dydaktyczny – „Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych” w zakresie zadań praktycznych, wspomagający kształcenie w zawodzie technik logistyk (kwalifikacja A.32)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information