Object

Planned object

Title: Opinia o całokształcie dorobku naukowo-badawczego, dydaktycznego i popularyzatorskiego dr inż. Małgorzaty Mrozik ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie Transport

Creator:

Merkisz-Guranowska, Agnieszka

Object type:

recenzja

Publication date:

2017.06.10

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information