Object

Planned object

Title: Recenzja dorobku maukowo-badawczego, dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej dr inż.Doroty Czarneckiej-Komorowskiej dla potrzeb postępowania habilitacyjnego prowadzonego przez Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Creator:

Bieliński, Marek

Object type:

recenzja

Publication date:

2017.06.09

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information