Object

Planned object

Title: Ocena dorobku: naukowego, badawczego, dydaktycznego i działalności organizacyjnej dr. inż. Sławomira Wierzbickiego oraz osiągnięcia naukowego w postaci monografii pt. „ Studium możliwości wykorzystania biogazu do zasilania silników o zapłonie samoczynnym” w postępowaniu habilitacyjnym

Creator:

Brzeżański, Marek

Object type:

recenzja

Publication date:

2017.05.31

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information