Object

Title: Legal and technical limitations of the impact of toxic components of motor vehicle exhaust on the environmental

Creator:

Idzior, Marek ; Czapliński, Edward

Object type:

artykuł

Publication date:

2016

Title execution:

Ograniczenia prawne i techniczne wpływu toksycznych składników gazów wylotowych z pojazdów samochodowych na środowisko

Abstract:

The article describes the impact of toxic components of exhaust gases on the environ-mental pollution and the resulting problems that have a direct impact on human health. Itpresents the legal regulations in force in the European Union which oblige vehicle manu-facturers not to exceed the limit values for emissions of toxic exhaust components. It showsthe influence of the motor vehicle speed on the level of emissions and it presents selectedtechnical systems which are used in motor vehicles and have a direct impact on reducingemissions. ; W artykule został przedstawiony ogólny problem wpływu toksycznych składników spa-lin z pojazdów silnikowych na środowisko naturalne i zdrowie człowieka w Europie. Wy-kazano, że prędkość jazdy samochodem ma duży wpływ na zużycie paliwa i na poziomemisji toksycznych składników gazów wylotowych . Przedstawiono rozwiązania technicz-ne mające na celu ograniczanie emisji szkodliwych składników spalin. Przedstawiono aktu-alnie obowiązujące dotyczące nowych pojazdów w Unii Europejskiej normy Euro dotyczceograniczenia poziomu emisji szkodliwych substancji znajdujących się w spalinach.Ponadtozademonstrowano rozwiązania techniczne wpływające na ograniczenie emisji szkodliwychsubstancji spalin.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Identifier:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:402206

ISBN/ISSN:

2300-3596 ; 2449-920X

DOI:

10.21008/j.2449-920X.2016.68.2.01

Language:

eng

Relation:

Strona czasopisma ; Politechnika Poznańska ; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 5-12

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Nov 13, 2017

In our library since:

Dec 8, 2016

Number of object content hits:

50

Number of object content views in PDF format

28

All available object's versions:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/496313

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information