Object

Planned object

Title: Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Katarzyna Staszak na temat: „Właściwości powierzchniowe związków o charakterze amfifilowym oraz ich zastosowanie do wydzielania jonów metali z roztworów wodnych”

Creator:

Zapotoczny, Szczepan

Object type:

recenzja

Publication date:

2016.10.27

NumberOfPages:

6

Language:

pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Technologii Chemicznej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Rights holder:

Zapotoczny, Szczepan

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information