Object

Planned object

Title: Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Katarzyna Staszak na temat: „Właściwości powierzchniowe związków o charakterze amfifilowym oraz ich zastosowanie do wydzielania jonów metali z roztworów wodnych”

Creator:

Zapotoczny, Szczepan

Object type:

recenzja

Publication date:

2016.10.27

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information