Object

Planned object

Title: Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Katarzyna Staszak na temat: „Właściwości powierzchniowe związków o charakterze amfifilowym oraz ich zastosowanie do wydzielania jonów metali z roztworów wodnych”

Creator:

Hubicki, Zbigniew

Object type:

opinia

Publication date:

2016.11.17

NumberOfPages:

13

Language:

pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Technologii Chemicznej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Rights holder:

Hubicki, Zbigniew

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information