Object

Title: The analysis of the economic efficiency of gearwheels nitriding

Creator:

Hofman, Agnieszka ; Małdziński, Leszek

Object type:

artykuł

Publication date:

2016

Title execution:

Analiza efektywności ekonomicznej azotowania kół zębatych

Abstract:

The aim of this article is to analyze the influence of the more important factors deter-mining the use of electrical energy and ammonia in the process of gearwheels nitriding used in truck engines. The following analysis is based on experimental research as well as the currently existing literature data. While performing the processes, the amount (the weight) of gearwheels, the setting of the furnace in a retort as well as the number of fan rotations were changed. The processes were carried out in a vertical furnace in the Institute of Machines and Motor Vehicles at Poznan University of Technology. The results show that the electrical energy usage increases with the rise in the number of gearwheels used in the heating of the batch (and the furnace). In the nitriding process (after the heating) the consumption takes the fixed value. The results also indicate that the increase in the number of gearwheels influences the ammonia usage in the process of heating as well as annealing (during nitriding). Little influence of the gearwheels orientation on the use of two analyzed factors as well as the influence of the number of fan rotations on the ammonia usage have been indicated. The increase in the number of fan rotations significantly lowers the usage of the gas. ; W pracy analizowano wyniki badań eksperymentalnych oraz dostępnych danych litera-turowych wpływ ważniejszych czynników determinujących zużycie energii elektrycznej i amoniaku podczas azotowania kół zębatych do silników samochodów ciężarowych, a w rezultacie koszty procesu. Podczas prowadzenia procesów zmieniano ilość (ciężar) kół, ustawienie w retorcie pieca i ilość obrotów wentylatora. Procesy prowadzono w piecu po-ziomym, znajdującym się Instytucie Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznań-skiej. Wykazano m.in. że zużycie energii elektrycznej wzrasta ze wzrostem ilości kół w retorcie pieca. Podczas wygrzewania zużycie to przyjmuje wartość stałą. Wykazano również, że wzrost ilości kół wpływa na zużycie amoniaku zarówno podczas nagrzewania jak i wygrzewania (podczas azotowania). Stwierdzono niewielki wpływ ustawienia kół na zużycie obu analizowanych czynników, oraz wpływ ilości obrotów wentylatora na zużycie amoniaku. Wzrost obrotów wentylatora wyraźnie zmniejsza zużycie tego gazu.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Identifier:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:397671

ISBN/ISSN:

2300-3596 ; 2449-920X

DOI:

10.21008/j.2449-920X.2016.68.1.04

Language:

eng

Relation:

Strona czasopisma ; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu ; Politechnika Poznańska

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 65-72

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Nov 13, 2017

In our library since:

Oct 14, 2016

Number of object content hits:

41

Number of object content views in PDF format

20

All available object's versions:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/492220

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information