Object

Planned object

Title: Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Kasyldy Milczewskiej na temat: „Badanie oddziaływań w złożonych układach polimerowych z wykorzystaniem odwróconej chromatografii gazowej (IGC)”

Creator:

Ligor, Tomasz

Object type:

recenzja

Publication date:

2016.06.16

NumberOfPages:

9

Language:

pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Technologii Chemicznej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Rights holder:

Ligor, Tomasz

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information