Object

Planned object

Title: Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Kasyldy Milczewskiej na temat: „Badanie oddziaływań w złożonych układach polimerowych z wykorzystaniem odwróconej chromatografii gazowej (IGC)”

Creator:

Gawdzik, Barbara

Object type:

recenzja

Publication date:

2016.06.30

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information