Object

Planned object

Title: Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Magdaleny Regel-Rosockiej na temat: „Wydzielanie i rozdział jonów metali z roztworów wodnych z wykorzystaniem ekstrakcji i technik membranowych”

Creator:

Hubicki, Zbigniew

Object type:

recenzja

Publication date:

2016.05.16

NumberOfPages:

16

Language:

pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Technologii Chemicznej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Rights holder:

Hubicki, Zbigniew

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information