polski   English  
 
polski   English  

Statistics

Number of publications: 1564

Readers on-line: 20

Total number of users since Apr 1, 2011: 851852

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Apr 1, 2011

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. rozprawa habilitacyjna [532]
 2. recenzja [474]
 3. artykuł [161]
 4. rozprawa doktorska [159]
 5. rozprawa doktorska przed obroną [81]
 6. monografia [49]
 7. streszczenie [28]
 8. podręczniki akademickie [14]
 9. dodatek [12]
 10. książka [7]
 11. poradnik [3]
 12. czasopismo [3]
 13. załączniki [2]
 14. aneks [2]
 15. wykłady naukowe [1]
 16. wykład [1]
 17. tabele [1]
 18. słowniki [1]
 19. rozprawy naukowe [1]
 20. rozdział [1]
 21. roczniki [1]
 22. referat [1]
 23. preprint [1]
 24. poradniki [1]
 25. podręcznik [1]
 26. pamiętniki [1]
 27. monografie historyczne [1]
 28. monografie [1]
 29. katalog wystawy [1]
 30. informatory [1]
 31. encyklopedia [1]
 32. dziennik [1]
 33. atlas [1]
 34. albumy [1]
 35. album [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. rozprawa doktorska [196218]
 2. monografia [67819]
 3. rozprawa habilitacyjna [35650]
 4. recenzja [28995]
 5. rozprawa doktorska przed obroną [21292]
 6. artykuł [13567]
 7. preprint [4272]
 8. pamiętniki [3586]
 9. dziennik [3586]
 10. podręcznik [3147]
 11. monografie historyczne [2958]
 12. informatory [2958]
 13. streszczenie [1451]
 14. encyklopedia [844]
 15. poradnik [596]
 16. poradniki [504]
 17. podręczniki akademickie [420]
 18. książka [383]
 19. monografie [317]
 20. atlas [179]
 21. czasopismo [148]
 22. album [124]
 23. katalog wystawy [120]
 24. dodatek [119]
 25. słowniki [111]
 26. aneks [59]
 27. rozdział [41]
 28. rozprawy naukowe [38]
 29. wykład [37]
 30. referat [37]
 31. załączniki [20]
 32. tabele [10]
 33. albumy [8]
 34. wykłady naukowe [1]
 35. roczniki [1]

More statistics...