polski   English  
 
polski   English  

Statistics

Number of publications: 1662

Readers on-line: 1

Total number of users since Apr 1, 2011: 881996

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Apr 1, 2011

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. rozprawa habilitacyjna [532]
 2. recenzja [513]
 3. artykuł [175]
 4. rozprawa doktorska [167]
 5. rozprawa doktorska przed obroną [92]
 6. monografia [49]
 7. podręczniki akademickie [33]
 8. streszczenie [29]
 9. dodatek [15]
 10. książka [7]
 11. poradnik [3]
 12. czasopismo [3]
 13. załączniki [2]
 14. poradniki [2]
 15. aneks [2]
 16. wykłady naukowe [1]
 17. wykład [1]
 18. tabele [1]
 19. słowniki [1]
 20. rękopisy [1]
 21. rozprawy naukowe [1]
 22. rozdział [1]
 23. roczniki [1]
 24. referat [1]
 25. preprint [1]
 26. podręczniki [1]
 27. podręcznik [1]
 28. pamiętniki [1]
 29. monografie historyczne [1]
 30. monografie [1]
 31. katalog wystawy [1]
 32. informatory [1]
 33. encyklopedia [1]
 34. dziennik [1]
 35. atlas [1]
 36. albumy [1]
 37. album [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. rozprawa doktorska [211870]
 2. monografia [69255]
 3. rozprawa habilitacyjna [35901]
 4. recenzja [30833]
 5. rozprawa doktorska przed obroną [24373]
 6. artykuł [14334]
 7. preprint [4711]
 8. pamiętniki [3671]
 9. dziennik [3671]
 10. podręcznik [3152]
 11. monografie historyczne [2990]
 12. informatory [2990]
 13. streszczenie [1549]
 14. encyklopedia [848]
 15. poradnik [610]
 16. poradniki [505]
 17. podręczniki akademickie [446]
 18. książka [443]
 19. monografie [333]
 20. atlas [181]
 21. czasopismo [151]
 22. album [127]
 23. dodatek [122]
 24. katalog wystawy [120]
 25. słowniki [111]
 26. aneks [59]
 27. rozdział [41]
 28. rozprawy naukowe [38]
 29. wykład [37]
 30. referat [37]
 31. załączniki [20]
 32. tabele [11]
 33. albumy [9]
 34. wykłady naukowe [1]
 35. roczniki [1]
 36. rękopisy [0]
 37. podręczniki [0]

More statistics...