Object structure

Title:

Kształtowanie kompetencji kluczowych w społeczeństwie wiedzy

Title execution:

Development of key competences in the knowledge society

Creator:

Varkoly, Ladislav ; Jędrzejczyk, Waldemar ; Kucęba, Robert ; Kulej-Dudek, Edyta

Subject and Keywords:

kompetencje ; rodzaje kompetencji ; doskonalenie kompetencji ; competences ; types of competences ; improvement of competences

Abstract:

W niniejszym artykule zestawiono portfel kompetencji biznesowych, w tym kluczowych kompetencji przekrojowych. Podjęto próbę własnego uzasadnienia, że kompetencje te muszą być ciągle doskonalone i rozwijane. Zestawiono przykładowe metody kształtowania tych kompetencji na różnych poziomach kształcenia. Ponadto zestawiono wybrane obszary tematyczne szkoleń biznesowych oferowanych nie tylko przez jednostki kształcenia ustawicznego (szkoły, uczelnie wyższe), ale także przez firmy i instytucje szkoleniowe. ; This article presents a portfolio of business competences, including key transversal competences. The author attempts to justify the fact that these competences must be constantly improved and developed. Examples of methods of shaping these competences at different levels of education are presented in the paper. Moreover, selected thematic areas of business training offered not only by lifelong learning units (schools, universities) but also by companies and training institutions have also been summarised in it.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2019.079.14

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 209-219

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf