Object structure

Title:

Czynniki kształtujące kompetencje menedżerskie

Title execution:

Factors shaping managerial competences

Creator:

Spychała, Małgorzata ; Branowska, Agata

Subject and Keywords:

kompetencje menedżerskie ; doskonalenie kompetencji menedżerskich ; managerial competencies ; develop of managerial competencies

Abstract:

W artykule zaprezentowano czynniki kształtujące kompetencje menedżerskie. Następnie podano przykłady kształcenia umiejętności i wiedzy menedżera drogą formalną, nieformalną i pozaformalną. W części empirycznej artykułu przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny wpływu poszczególnych form kształcenia na rozwój kompetencji menedżerskich wybranych studentów Politechniki Łódzkiej. ; The article presents factors shaping managerial competences. Then examples were given of students’ skills and knowledge education through formal, informal and non-formal way. In the empirical part of the paper the research results related with evaluation of impact of given education form on managerial competences development of selected students from the University of Lodz were presented.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2019.079.12

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 181-192

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf