Object structure

Title:

Employer branding – nowoczesne rozwiązanie problemu rotacji pracowników

Title execution:

Employer branding – a modern solution to the problem of employees turnover

Creator:

Spychała, Małgorzata ; Bartecki, Tadeusz ; Brzóska, Michał

Subject and Keywords:

zarządzanie zasobami ludzkimi ; rotacja pracowników ; employer branding ; human resource management ; employee turnover

Abstract:

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie koncepcji employer brandingu jako nowoczesnego rozwiązania problemu dobrowolnej rotacji pracowników w przedsiębiorstwach. W pierwszej części autorzy omówią problem rotacji pracowników w polskich przedsiębiorstwach – istotę tego zjawiska oraz czynniki na nie wpływające, następnie przedstawione zostaną tradycyjne sposoby zapobiegania rotacji oraz employer branding jako sposób na zatrzymanie pracowników w przedsiębiorstwie. W kolejnej części autorzy zaprezentują wyniki przeprowadzonych badań oraz zaproponują działania employer branding mające zminimalizować rotację pracowników. ; The main article aim is to present employer branding as a modern solution to the problem of voluntary employee turnover in enterprises. In the first part, the authors will discuss the problem of employee turnover in Polish enterprises – the essence of this phenomenon and factors affecting them, then traditional methods of rotation prevention and employer branding will be presented as a way to keep employees in the company. In the next part, the authors will present the results of the conducted research and will suggest employer branding activities to minimize staff turnover.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2019.079.11

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 163-179

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf