Object structure

Title:

Znaczenie kompetencji miękkich w obszarze IT współczesnych organizacji

Title execution:

The meaning of soft competences in the IT area of contemporary organizations

Creator:

Butryn, Beata ; Sobińska, Małgorzata

Subject and Keywords:

modele biznesu ; zarządzanie IT ; sourcing ; kompetencje miękkie ; business models ; IT management ; soft skills

Abstract:

Artykuł dotyczy zagadnień kompetencji miękkich w obszarze IT współczesnych organizacji. Obecnie praktyka zarządzania jest nierozerwalnie związana z dynamicznie rozwijającymi się technologiami informatyczno-komunikacyjnymi i rosnącym, zróżnicowanym zapotrzebowaniem na dostęp do stale zmieniających się kompetencji technologicznych. Nie budzi wątpliwości teza, że nastąpił wzrost zapotrzebowania na specjalistów z tego typu kompetencjami (kompetencjami twardymi/technologicznymi). W rozważaniach natomiast podjęto próbę obrony hipotezy, że dla specjalistów IT kompetencje miękkie stają się równie potrzebne obok umiejętności technologicznych. ; The article deals with the issues of soft competences in the IT area of modern organizations. Currently, management practice is inseparably connected with dynamically developing information and communication technologies and growing, diversified demand for access to constantly changing technological competences. There is no doubt that the demand for specialists with this type of competence has increased (hard/technological competencies). On the other hand, the attempt was made to defend the hypothesis that for IT professionals soft skills become equally necessary alongside technological skills.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2019.079.03

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 35-45

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf