Object structure

Title:

Safety of air operations in training competition and aerobatic shows

Title execution:

Bezpieczeństwo operacji lotniczych w trakcie treningu, zawodów oraz pokazów akrobacyjnych

Creator:

Krupa, Wojciech ; Linka, Anita ; Ciałkowski, Michał ; Wróblewska, Agnieszka

Subject and Keywords:

bezpieczeństwo lotów ; modele bezpieczeństwa ; zarządzanie bezpieczeństwem ; systemy nawigacyjne ; flight safety ; safety models ; safety management ; navigation systems

Abstract:

A question of exact determination of an aircraft (a/c) position and of its basic parameters is very important for the process of pilots training and for aerobatics performance. Therefore, a need for implementation of an intelligent and autonomic system enabling realtime flight control has arisen. Methods of flight course control and of aerobatic or training flight assessment used so far are not adequate in 21st century. The perspective of implementation of a real-time system for control and flight operations safety will enable conducting operations and analyses of flight course on a higher level than it is now. ; Kwestia dokładnego określenia pozycji samolotu (a/c) i jego podstawowych parametrów jest bardzo ważna dla procesu szkolenia pilotów i wykonywania akrobacji lotniczej. W związku z tym pojawiła się potrzeba wdrożenia inteligentnego i autonomicznego systemu umożliwiającego kontrolę lotu w czasie rzeczywistym. Metody kontroli kursu lotu i oceny lotu akrobacyjnego lub treningowego stosowane dotychczas nie są już wystarczające w XXI wieku. Perspektywa wdrożenia inteligentnego systemu czasu rzeczywistego dla bezpieczeństwa operacji lotniczych umożliwi analizę lotu na znacznie wyższym poziomie niż obecnie.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

2300-3596 ; 2449-920X

DOI:

10.21008/j.2449-920X.2018.70.3.04

Language:

eng

Relation:

Strona czasopisma ; Politechnika Poznańska ; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 41-57

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf