Object structure

Title:

Zastosowanie algorytmu szarych wilków do rozwiązania zadań optymalizacji urządzeń elektromagnetycznych

Title execution:

Application of the gray wolf optimizer for optimization of electromagnetic devices

Creator:

Knypiński, Łukasz ; Nowak, Lech

Subject and Keywords:

optymalizacja ; algorytm szarych wilków ; metoda roju cząstek ; urządzenia elektromagnetyczne

Abstract:

W artykule przedstawiono algorytm i oprogramowanie do optymalizacji urządzeń elektromagnetycznych. Procedury optymalizacyjne opracowano w środowisku programistycznym Borland Deplhi. Zastosowano algorytm szarych wilków. Poprawność opracowanego algorytmu badano rozwiązując dwa testowe zadania optymalizacji. Porównano wyniki uzyskane dla metod: (a) algorytmu szarych wilków i (b) metody roju cząstek. Wykazano, że algorytm szarych wilków jest bardziej uniwersalny i odporny na zakłócenia w zachowaniu lidera niż metoda roju cząstek. Przeprowadzono optymalizację układu wzbudzenia sześciobiegunowego silnika synchronicznego o rozruchu własnym. ; The article presents an algorithm and computer software for optimization of electromagnetic devices. The gray wolf optimizer was applied as an optimization algorithm. Optimization procedure was developed in the Borland Delphi environment. The correctness of the algorithm was tested by solving two test optimization tasks. The course of the optimization process for two non-deterministic methods: gray wolf optimizer and particle swarm optimization have been compared. It has been pointed out that the gray wolf algorithm is more universal and resistant to disturbances in the behavior of the leader than the particle swarm algorithm. The optimization of the rotor of the six-poles linestart permanent magnet synchronous motor has been carried out.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2019.100.0012

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 133-144

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf