Object structure

Title:

Wykrywanie przewodów napowietrznych w obrazie cyfrowym w czasie rzeczywistym z użyciem FPGA

Title execution:

FPGA implementation of realtime detection of high voltage lines in digital image

Creator:

Kowalski, Paweł ; Smyk, Robert

Subject and Keywords:

wykrywanie krawędzi ; przetwarzanie obrazu ; wykrywanie linii wysokiego napięcia ; FPGA

Abstract:

W artykule zaprezentowano projekt architektury oraz sprzętową implementację toru przetwarzania obrazu dedykowanego do wykrywania przewodów napowietrznych w czasie rzeczywistym. Detekcję przewodów zaimplementowano w postaci potokowej procedury sprzętowej przy użyciu algorytmów wykrywania krawędzi, a następnie ich redukcji. Projekt przetestowano w środowisku FPGA Intel Cyclone V. Przeanalizowano opóźnienia i złożoność sprzętową zsyntezowanej struktury w FPGA. Oszacowano również maksymalną szybkość przetwarzania obrazu z użyciem zaproponowanej implementacji. ; The paper presents the architecture design and hardware implementation of a custom image processing module dedicated for detection of high voltage lines in real time. It has been implemented in the form of a pipelined hardware procedure using edge detection and reduction algorithm. The design was tested in the Intel Cyclone V FPGA environment. Time and hardware complexity of the synthesized structure in FPGA were analyzed. The maximum image processing speed was also estimated using the proposed implementation.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2019.100.0009

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 99-110

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf