Object structure

Title:

Zastosowanie metod niejawnych Rungego-Kutty do rozwiązywania równań różniczkowych sztywnych modelu transformatora jednofazowego w stanie biegu jałowego

Title execution:

Application of Runge-Kutta's implicit methods to solve stiff nonlinear ordinary differential equations of a peripheral model of a single-phase transformer

Creator:

Baron, Bernard ; Kolańska-Płuska, Joanna ; Kraszewski, Tomasz

Subject and Keywords:

sztywne nieliniowe równania różniczkowe zwyczajne ; metody niejawne Rungego-Kutty ; model obwodowy transformatora jednofazowego

Abstract:

Postęp techniczny w produkcji blach transformatorowych związany ze wzrostem maksymalnych dopuszczalnych indukcji magnetycznych powoduje, że współczesne transformatory posiadają coraz to mniejsze gabaryty. Pociąga to za sobą zmniejszanie prądów biegu jałowego. Dla takich warunków pojawia się problem ze stabilnością rozwiązania, ponieważ wzrasta sztywność równań różniczkowych opisujących stany nieustalone tych transformatorów. Ażeby zaradzić tego typu problemom autorzy proponują do rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych, modelujących stany nieustalone transformatorów, metody niejawne Rungego-Kutty. ; Technological progress in the production of transformer sheets associated with the increasing of maximum permissible magnetic inductions causes that modern transformers have smaller and smaller dimensions. Also, idling currents are decreasing. For such conditions, the problem with stability of the solution of numerical calculation could occur because the stiffness problem of differential equations describing transient states of these transformers increases. In order to remedy such problems, authors propose to solve ordinary differential equations modeling transient states of transformers by Runge- Kutta's implicit methods.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2019.100.0007

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 75-86

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf