Object structure

Title:

Bezprzewodowa sieciowa karta pomiarowa

Title execution:

Wireless network measurement card

Creator:

Jęśko, Waldemar ; Kuwałek, Piotr

Subject and Keywords:

karty pomiarowe ; mikrokontrolery ; transmisja bezprzewodowa ; komunikacja klient-serwer ; moduły WiFi

Abstract:

W artykule przedstawiono prototyp bezprzewodowej sieciowej karty pomiarowej udostępniającej dane pomiarowe z wykorzystaniem globalnej sieci Internet. Zastosowane rozwiązanie ma na celu umożliwić zdalny pomiar, usprawniający proces pozyskiwania wyników pomiaru. Z kolei wykorzystanie globalnej sieci Internet ma umożliwić zdalny dostęp do wyników pomiarów oraz ich wizualizację. Na początku artykułu przedstawiono krótko poruszaną problematykę, której rozwiązaniem ma być zaprezentowany układ. W kolejnych częściach zaprezentowano schemat ideowy układu oraz omówiono najistotniejsze kwestie dotyczące oprogramowania poszczególnych bloków urządzenia na podstawie schematu blokowego. ; The article presents a prototype of a wireless network measurement card that share measurement data using the global Internet network. The solution is used to enable remote measurement, that streamlining the process of obtaining measurement results. In turn, the use of the global Internet network is to enable remote access to measurement results and their visualization. At the beginning of the article, briefly discussed issues are presented. The further sections presented the schematic diagram of the system and discuss the most important issues regarding the software of individual device blocks based on the block diagram.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2019.100.0002

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 19-28

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf