Object structure

Title:

Sterownik logiczny PLC w rozproszonym systemie sterowania DCS

Title execution:

The PLC controller in the distributed control system DCS

Creator:

Hulewicz, Arkadiusz ; Krawiecki, Zbigniew ; Dziarski, Krzysztof ; Duda, Maciej

Subject and Keywords:

sterownik PLC ; panel HMI ; cykl programowy ; rozproszony system sterowania DCS

Abstract:

W artykule zaprezentowano niekonwencjonalne wykorzystanie sterowników PLC w rozproszonym systemie sterowania DCS. Analizie poddano funkcjonalność, wymagania oraz koszty instalacji i eksploatacji komercyjnych systemów DCS oraz tych, zbudowanych w oparciu o sterowniki logiczne PLC. Szczegółowo opisano cechy, architekturę oraz strukturę systemów DCS. Szczególną uwagę zwrócono na przyporządkowanie poszczególnych elementów systemów do odpowiednich warstw zawartych w ich strukturze. Ponadto, zwrócono uwagę na wykorzystywane w systemach rozproszonych elementy pomiarowe, sterujące oraz wizualizacyjne. Do tego celu wybrano najczęściej wykorzystywane rozwiązania, określone na podstawie przeglądu przykładowych systemów. ; The article presents the unconventional usage of PLC controllers in a distributed control system DCS. The functionality, requirements and the costs of installation and operation of commercial DCS systems and those built on the basis of PLC logic controllers were analyzed. The features, the architecture and the structure of DCS systems have been described in detail. The particular attention was paid to the allocation of individual system components to the appropriate layers contained in their structure. In addition, the attention was paid to the measurement, the control and the visualization elements used in distributed systems. The most frequently used solutions, based on a review of example systems, were chosen for this purpose.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2019.99.0015

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 167-178

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: