Object structure

Title:

Modelowanie trójwymiarowego rozkładu pola temperatury w elektromagnetycznym układzie chwytnym z wykorzystaniem środowiska Comsol

Title execution:

3D thermal field modelling in electromagnetic gripping system using Comsol Multiphisics

Creator:

Barański, Mariusz ; Glapa, Krystian

Subject and Keywords:

elektromagnetyczny układ chwytny ; ujęcie 3D ; zjawiska cieplne ; oprogramowanie Comsol

Abstract:

W artykule przedstawiono opracowany w środowisku Comsol trójwymiarowy polowy model elektromagnetycznego układu chwytnego do analizy rozkładu pola temperaturowego. Wykorzystany w pracy elektromagnetyczny układ chwytny, stanowiący składową kończyny dwunożnego robota kroczącego, został zaprojektowany przez autorów. Przedstawiono algorytm obliczeń analitycznych elektromagnesu oraz proces modelowania rozkładu pola cieplnego w środowisku Comsol. Przeprowadzono obliczenia symulacyjne, w trakcie których analizowano wpływ prądu zasilającego cewkę elektromagnesu oraz szerokości szczeliny powietrznej na rozkład pola temperaturowego w stanie cieplnie ustalonym. Zaprezentowano wybrane rezultaty badań symulacyjnych oraz wynikające z nich wnioski. ; In this paper, 3D steady-state thermal field modeling in electromagnetic gripping system using Comsol Multiphisics was presented. The electromagnetic gripping system, which is a component of the mechanical leg of a walking robot was designed by the authors. An algorithm to design of the electromagnetic gripping as well as mathematical model of electromagnetic and thermal phenomena was developed. During calculations, the influence of the value of the current as well as the influence of the air gap width on the thermal field distribution in steady-state was carried out. Selected results of simulations as well as the analysis of these results were presented.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2019.99.0007

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 73-83

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf