Object structure

Title:

Optymalizacja współpracy baterii słonecznej i silnika prądu stałego

Title execution:

Optimization of solar battery and DC motor cooperation

Creator:

Frydrychowicz-Jastrzębska, Grażyna

Subject and Keywords:

bateria słoneczna ; Punkt Mocy Maksymalnej ; silnik prądu stałego ; gęstość mocy promieniowania słonecznego ; sprawność konwersji

Abstract:

Rozważono przypadek współpracy baterii słonecznej i silnika prądu stałego obcowzbudnego napędzającego wentylator [6]. Aplikacja jest również popularna w niektórych lokalizacjach przy zasilaniu pomp [2, 12]. Wzajemne dopasowanie Punktu Mocy Maksymalnej (PMM) baterii i punktu pracy odbiornika, pozwala na zwiększenie sprawności układu. W wyniku przeprowadzonych rozważań i symulacji komputerowej wyznaczono charakterystyki modułu, krzywą opisującą zmieniającą się lokalizację PMM na charakterystyce, z uwzględnieniem wpływu poziomów nasłonecznienia i temperatury na jego współrzędne, dla zmieniającego się współczynnika wzbudzenia i uśrednionego współczynnika optymalnego, dobranego dla określonego przedziału czasu oraz – sprawność dobową konwersji energii Słońca w elektryczną i dalej – w mechaniczną. ; A case of solar battery and DC motor cooperation has been considered. The application is also popular for powering the pumps. Mutual adaptation of the Maximum Power Point (MPP) of the battery and the operating point of the receiver allows to increase the efficiency of the system. The complex analysis and computer simulations allowed to determine the PV module characteristics, and the curve describing the changing location of PMM on the characteristic, taking into account the influence of sunlit levels and temperature on its coordinates, for the changing excitation coefficient and the average optimal coefficient chosen for a given time interval, and - daily efficiency Conversion of solar energy into electric and further - into mechanical energy.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2019.98.0011

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 125-135

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf