Object structure

Title:

Analiza odpowiedzi częstotliwościowej (SFRA) transformatora energetycznego o mocy 25 MVA po wystąpieniu zwarcia zwojowego

Title execution:

Analysis of frequency response (SFRA) of 25 MVA power transformer after coil shorting

Creator:

Lewandowski, Kamil ; Morańda, Hubert

Subject and Keywords:

SFRA ; transformator energetyczny ; zwarcie zwojowe ; uszkodzenie rdzenia

Abstract:

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów odpowiedzi częstotliwościowej transformatora energetycznego, uzyskane w trakcie prób fabrycznych oraz po wyłączeniu go z ruchu z powodu zwarcia zwojowego i uszkodzenia rdzenia. Następnie dokonano analizy porównawczej zarejestrowanych charakterystyk, które skonfrontowano z wynikami oględzin części aktywnej transformatora – po jej wyjęciu z kadzi. Przeanalizowano możliwości wykrywania zaobserwowanego defektu przy użyciu metody odpowiedzi częstotliwościowej (SFRA). ; The paper presents the results of measurements of the frequency response of the power transformer, obtained during factory tests and after switching it off due to the shorting of the coil and the core damage. Then, a comparative analysis of the registered characteristics was made, which was confronted with the results of the inspection of the active part of the transformer - after its removal from the tank. The possibilities of detecting the observed defect using the frequency response method (SFRA) were analyzed.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2019.98.0008

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 89-100

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf