Object structure

Title:

Mechanizmy komunikacji możliwe do wykorzystania w sterowaniu pracą sieci nn

Title execution:

Communication mechanisms adapted for use in controlling low-voltage network

Creator:

Jędrychowski, Robert ; Sereja, Klara

Subject and Keywords:

generacja rozproszona ; Smart Grid ; komunikacja ; SCADA

Abstract:

Kierunek postępu współczesnej energetyki wyznaczany jest poprzez rozwój technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz pojawienie się nowych rodzajów odbiorów. Światowe trendy wskazują na dalszy dynamiczny rozwój OZE kosztem energetyki konwencjonalnej. Dla sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia wprowadzenie źródeł energii w postaci mikrogeneratorów fotowoltaicznych oznacza odejście od dotychczasowej konfiguracji sieci. Rodzi to szereg problemów, szczególnie istotnych w sytuacji znacznego poziomu penetracji źródeł fotowoltaicznych oraz innych źródeł rozproszonych. W artykule przedstawiono metody komunikacji pomiędzy elementami systemu sterowania pracą sieci nn z dużym nasyceniem źródeł rozproszonych i innych elementów aktywnych w tej sieci. Opisano różnice pomiędzy technologiami komunikacyjnymi oraz ich podstawowe cechy, w tym wady i zalety. ; The direction of progress of the energy industry is determined by the development of technologies for obtaining energy from renewable sources and the emergence of new types of loads. Global trends indicate further dynamic development of renewable energy at the expense of conventional energy. In a low-voltage network, distributed energy sources change the existing network structure. This is the cause of problems, particularly meaningful in a situation of high share of photovoltaic and other dispersed sources. The article presents methods of communication between elements of the LV network control system with high saturation of distributed sources and other active elements in this network. Differences between communication technologies and their basic features, including advantages and disadvantages, have also been described.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2019.98.0004

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 41-51

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf