Object structure

Title:

Asymetria pola magnetycznego ekranowanego trójfazowego jednobiegunowego płaskiego toru wielkoprądowego

Title execution:

Asymmetry of the magnetic field in a three-phase, single-pole screened flat high current busduct

Creator:

Kusiak, Dariusz ; Szczegielniak, Tomasz ; Piątek, Zygmunt

Subject and Keywords:

pole magnetyczne ; przewód rurowy ; ekran rurowy ; tor wielkoprądowy ; rozkład niesymetryczny

Abstract:

W pracy wykazano, że rozkład pola magnetycznego w dwóch zewnętrznych fazach trójfazowego ekranowanego płaskiego toru wielkoprądowego jest niesymetryczny. Składowe tego pola uwzględniają pola magnetyczne oddziaływania zwrotnego prądów wirowych indukowanych w sąsiednich przewodach fazowych w wyniku zjawiska zbliżenia oraz zjawiska naskórkowości. Rozkłady pola w obszarze zewnętrznym faz skrajnych przedstawiono w funkcji parametrów uwzględniających częstotliwość prądu, konduktywność i wymiary poprzeczne przewodów rurowych. ; It has been demonstrated in the paper that the magnetic field distribution in two outer conductors of the flat, three-phase single-pole screened, high-current busduct is asymmetric. The components of this field reflect the magnetic field of the reverse reaction fields of the eddy currents induced in the conductors of the adjacent phases as the results of the proximity effect and the skin effect. The field distribution is shown in the outer area of the outer phases as the function of the parameters reflecting the current frequency, the conductivity, and the transverse dimensions of the tubular conductors.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2019.97.0003

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 29-37

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf