Object structure

Title:

Asfalty naturalne – charakterystyka i zastosowanie

Title execution:

Natural asphalts – properties and use

Creator:

Bilski, Marcin

Subject and Keywords:

asfalt naturalny ; klasyfikacja ; rozpuszczalność ; dwusiarczek węgla ; budownictwo drogowe ; pirobituminy ; piaski roponośne ; natural asphalt ; classification ; solubility ; carbon disulfide ; road construction ; pirobitumines

Abstract:

W artykule zostały scharakteryzowane i zilustrowane asfalty naturalne według klasyfikacji ze względu na rozpuszczalność w dwusiarczku węgla. Przegląd asfaltów i źródeł ich pozyskiwania ma na celu usystematyzowanie wiedzy na ten temat pod kątem możliwości zastosowania praktycznego. Przedstawiono przykładowe zastosowania w skali przemysłowej omawiany asfaltów naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem ich wykorzystywania w budownictwie drogowym. ; The article describes and illustrates natural asphalts according to the classification due to the solubility of carbon disulphide. The review of bitumens and the sources of their acquisition aims to systematize knowledge on this subject in terms of practical application. Exemplary applications on an industrial scale, discussed natural asphalts with particular emphasis on their use in road construction have been presented.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2018.27.03

Language:

eng ; pol

Relation:

Strona czasopisma ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Politechnika Poznańska

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 37-48

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf