Object structure

Title:

Pomiar i ocena eksploatacyjnego spadku strumienia świetlnego lamp LED

Title execution:

Measurement and evaluation of luminous flux maintenance of LED lamps

Creator:

Zabłocka, Julita ; Zalesińska, Małgorzata ; Wandachowicz, Krzysztof ; Raczak, Agata

Subject and Keywords:

spadek strumienia świetlnego lamp LED ; cząstkowy współczynnik utrzymania strumienia świetlnego lamp LED ; bezkierunkowe źródła światła do użytku domowego ; parametry fotometryczne i kolorymetryczne lamp LED

Abstract:

Jednym z parametrów decydujących o trwałości użytkowej lamp LED jest spadek strumienia świetlnego w trakcie eksploatacji. Znajomość spadku strumienia świetlnego jest ważna również ze względu na dobór odpowiedniej wartości cząstkowego współczynnika utrzymania strumienia świetlnego lampy (LLMF), uwzględnianego w trakcie projektowania oświetlenia. Ze względu na bardzo dużą trwałość źródeł ledowych, wynoszącą kilkadziesiąt tysięcy godzin, trwałość deklarowana przez producenta jest najczęściej trwałością wyznaczoną na podstawie metody prognozowania spadku strumienia świetlnego. W artykule opisano wyniki pomiarów spadku strumienia świetlnego w czasie 9000 godzin świecenia wybranych, bezkierunkowych lamp LED do użytku domowego, będących zamiennikami żarówek tradycyjnych 60 W. ; One of the parameters determining the life of LED lamps is the decrease in luminous flux during operation. Knowledge of the decrease in the luminous flux is also important due to the selection of lumen maintenance lamp factor (LLMF), taken into account in the design of lighting. Due to the very high life of LED sources, amounting to tens of thousands of hours, the life declared by the manufacturer is most often durability determined on the basis of the method of projecting the luminous flux decline. The article describes the results of studies on the luminous flux of selected non-directional LED lamps for home use, replacing traditional 60W incandescent lamps with 9,000 hours of operation.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2018.96.0018

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 209-218

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf