Object structure

Title:

Analiza systemu PV z rozproszonymi ogniwami solarnymi

Title execution:

PV system analysis with spread system of PV panels

Creator:

Świderski, Mariusz

Subject and Keywords:

ogniwo PV ; model celi PV ; elektrownia solarna ; rozproszona elektrownia solarna ; zacienienia

Abstract:

W artykule przedstawione zostały założenia, koncepcje i wybrane parametry modelu matematycznego i symulacyjnego dla systemu z rozproszonymi ogniwami PV. Dodatkowo został uwypuklony aspekt negatywnego wpływu zacienień na pracę kilku połączonych ze sobą cel tworzących ogniwo PV. Negatywny wpływ poza analizowanym obniżeniem wydajności może skutkować uszkodzeniem systemu. Przedstawiono również w kontekście zacienień z jakim problemem musi się zmagać algorytm MPPT w sytuacji gdy występuje kilka ekstremów lokalnych. Podczas badań została precyzyjnie wybrana struktura przetwornicy energoelektronicznej i jej parametry, które zapewnią możliwie niski koszt wdrożenia, a także spełnią wymagane kryteria pracy układu. ; The article presents the assumptions, concepts and selected parameters of the mathematical and simulation model for a system with dispersed PV cells. In addition, the aspect of the negative impact of shades on the work of several interconnected cells forming the PV cell has been emphasized. A negative impact outside the analyzed performance degradation may result in system damage. It was also presented in the context of shades with which the MPPT algorithm must deal with the situation when there are several local extremes. During the research, the structure of the power electronics converter and its parameters have been precisely selected, which will ensure the lowest possible cost of implementation, as well as meet the required criteria for the operation of the system.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

article

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2018.94.0024

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 267-277

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf