Object structure

Title:

Technologie magazynowania energii stosowane w instalacjach odnawialnych źródeł energii

Title execution:

Energy storage technologies used in installations of renewable energy sources

Creator:

Kozioł, Michał ; Nagi, Łukasz

Subject and Keywords:

magazynowanie energii ; odnawialne źródła energii ; elektrownie fotowoltaiczne ; elektrownie wiatrowe

Abstract:

W artykule dokonano przeglądu obecnie dostępnych technologii budowy systemów magazynowania energii elektrycznej, wytworzonej w odnawialnych źródłach energii takich jak elektrownie fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe. Omówiono najważniejsze parametry urządzeń magazynujących, oraz przeanalizowano ich charakterystykę pracy. Przedstawiono podstawowe zasady doboru urządzeń magazynujących dla odnawialnych źródeł energii. ; The article reviews the currently available technologies for the construction of electricity storage systems, produced in renewable energy sources such as photovoltaic power plants and wind farms. The most important parameters of storage devices were discussed, and their work characteristics were analyzed. Basic principles for the selection of storage devices for renewable energy sources are presented.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2018.94.0022

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 245-254

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf