Object structure

Title:

Sterowanie i wizualizacja w instalacjach budynku inteligentnego

Title execution:

Control and visualization in intelligent building installations

Creator:

Nowak, Rafał ; Pietrasz, Aleksandra ; Trzmiel, Grzegorz

Subject and Keywords:

budynek inteligentny ; sterowanie ; wizualizacja

Abstract:

W pracy odniesiono się do przedstawienia projektu systemu sterowania komfortem i bezpieczeństwem w budynku oraz wizualizacji systemów współpracujących w ramach tego układu. We wstępie przedstawiono definicję budynku inteligentnego oraz opis sterowników PLC i oprogramowania typu SCADA. W dalszej części zaprezentowane zostały założenia projektowe wraz z opisem działania zaprojektowanego układu. Opisane zostały również opracowane algorytmy sterowania procesami, program sterownika, a także stworzona wizualizacja. Praca zwieńczona została podsumowaniem. ; The paper presents of the project of comfort and security management in a building and its visualization. In the introduction, the definition of intelligent building, PLC controllers and SCADA software were briefly portrayed. The following is a presentation of the design intent and operations description. The control algorithms, program for the selected controller and SCADA visualization were also described. The last part of the paper contains the summary.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2018.96.0016

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 185-196

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf