Object structure

Title:

Sterownik mikroprogramowalny na bazie układu FPGA

Title execution:

FPGA based programmable microcontroller

Creator:

Slawik, Dennis ; Tomczewski, Krzysztof

Subject and Keywords:

układ programowalny ; FPGA ; sterownik PLC ; VHDL

Abstract:

W artykule przedstawiono koncepcję implementacji struktury sterownika programowalnego PLC w układzie FPGA. W ramach projektu opracowano centralną jednostkę sterującą, moduły wejść i wyjść binarnych, moduły wejść analogowych oraz interfejsy komunikacyjne. Opracowane moduły umożliwiają tworzenie różnych konfiguracji wejść-wyjść sterownika. W układzie FPGA zaimplementowano strukturę sprzętową, realizującą cykl pracy sterownika programowalnego PLC. Utworzone zostały również przykładowe moduły biblioteki użytkownika, umożliwiające tworzenie własnych programów. Biblioteki opracowano w języku VHDL. W układzie zaimplementowano interfejs UART umożliwiający komunikację z komputerem PC. Opracowany program komputerowy umożliwia ustawianie oraz monitorowanie stanów wejść i wyjść sterownika. ; The paper presents an implementation of a programmable logic controller in a FPGA based system. During the project a central control unit, digital and analog I/O modules, as well as communication interfaces module were designed. The modules allow for variable I/O configurations of the controller. The FPGA system implements a hardware structure, which performs the PLC work cycle. Additionally, a library in VHDL programming language was created allowing a user to create own programs. The system also implements the UART interface allowing communication with a PC. A sample computer program allows changing and monitoring of the controllers input and output ports.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2018.96.0012

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 143-152

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf